Dịch thuật xây dựng, dịch thuật chuyên ngành xây dựng

Chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ dịch thuật tiếng Hàn tài liệu xây dựng chuyên nghiệp – Đa ngôn ngữ – Đa chuyên ngành và Đa lĩnh vực. Từ các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng hạ tầng, hợp đồng xây dựng, bản vẽ xây dựng đến pháp luật về quy định xây dựng, kiến trúc, với các hồ sơ, văn bản (kể cả văn bản Pháp lý có công chứng Tư Pháp): Hồ sơ thầu xây dựng, hồ sơ dự án xây dựng, các quyết định cấp phép dự án, hồ sơ, văn bản dành cho văn phòng và trường học…

Việc dịch thuật trong lĩnh vực này đòi hỏi người dịch phải tham khảo từ điển chuyên ngành xây dựng để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của văn bản. Đội ngũ chuyên gia dịch thuật chuyên ngành xây dựng là những người giỏi ngoại ngữ, có kinh nghiệm thực tế, có kiến thức về xây dựng đảm bảo truyền tải đúng thông tin chuyên ngành và linh hoạt trong cách chuyển ngữ

Dịch thuật tiếng Hàn rất vinh dự đã được đóng góp một phần của mình vào việc chuyển dịch các hồ sơ, văn bản, bản vẽ kỹ thuật , kỹ thuật thi công , nghiên cứu địa chất, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các dự án lớn cùng với các công ty xây dựng có tiếng tăm tại Việt Nam

Hồ sơ dự thầu xây dựng tiếng Hàn
Các bản vẽ thiết kế tiếng Hàn
Tài liệu thuyết minh thi công tiếng Hàn
Tài liệu Dự toán công trình tiếng Hàn
Tài liệu Công trình thủy điện tiếng Hàn
Tài liệu Kỹ thuật kết cấu tiếng Hàn
Tài liệu Kỹ thuật xây dựng cầu, đường tiếng Hàn

Tài liệu thuyết minh thi công, tài liệu kỹ thuật xay dựng cầu đường, tài liệu dự toán công trình, tài liệu công trình thủy điện…