Định dạng File tài liệu tiếng Hàn

Dịch thuật  tiếng Hàn tương tác với mọi kiểu File trong tài liệu cần dịch của Quý khách hàng, với phương châm
“Chúng tôi sử dụng Công nghệ mà bạn sử dụng”
Dù bất kể yêu cầu ngôn ngữ của bạn là gì Dịch thuật  tiếng Hàn cũng đều xử lý được bởi các lý do sau:
 Dịch dạng tài liệu dịch, định dạng tài liệu dịch thuật
 • Đội ngũ nhân sự chuyên viên Công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm
 • 8 Năm kinh nghiệm thực hiện 120.000 dự án tương tác với mọi định dạng File tài liệu.
 • Liên tục cập nhật các kiến thức công nghệ mới của thế giới trên mọi lĩnh vực.
 • Tâm tâm, nỗ lực, tìm hiểu, nghiên cứu đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng
 • Cùng xem chúng tôi đã xử lý các định dạng File tài liệu nào:
FILE VĂN BẢN
 • docx – Microsoft Word 2007 Document
 • html – HTML 5
 • html – HTML
 • odt – OpenDocument Text Document
 • xls – Microsoft Excel Spreadsheet
 • xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
 • pdf – Portable Document Format
 • pps – PowerPoint Slide Show
 • ppsx – PowerPoint Slide Show 2007
 • ppt – PowerPoint Presentation
 • pptx – PowerPoint Presentation 2007
 • rtf – Rich Text Format
 • txt – Text document
 • xps – XML Paper Specification
 • epub – Electronic Publication
 • fb2 – Fiction Book 2.0
 • lit – Microsoft Literature
 • lrf – Sony Portable Reader
 • mobi – Mobipocket eBook
 • pdb – Palm Media eBook
 • rb – RocketEdition eBook
 • tcr – Psion eBook
 • PRC Product Representation Compact
 • GDOC — Google Drive Document
 • HTML — HyperText Markup Language (.html, .htm)
 • HWP — Haansoft (Hancom) Hangul Word Processor document
 • HWPML — Haansoft (Hancom) Hangul Word Processor Markup Language document
 • LOG — Text log file
 • LWP — Lotus Word Pro
 • MBP — metadata for Mobipocket documents
 • MD — Markdown text document
 • MCW — Microsoft Word for Macintosh (versions 4.0–5.1)
 • Mobi — Mobipocket documents
 • XHTML (xhtml, XHT..) — eXtensible Hyper-Text Markup Language
 • XML — eXtensible Markup Language
 • XPS — Open XML Paper Specification
FILE VIDEO
 • 3gp – 3GP Multimedia File
 • avi – Audio Video Interleave File
 • flv – Flash Video File
 • m4v – MPEG-4 Video File
 • mkv – Matroska Video File
 • mov – Apple QuickTime Movie File
 • mp4 – MPEG-4 Video File
 • mpeg – Moving Picture Experts Group File
 • wmv – Windows Media Video File
 • aac – Advanced Audio Coding File
 • ac3 – AC3 Audio File
 • flac – Free Lossless Audio Codec
 • mka – Matroska Audio File
 • mp3 – MPEG-1 Audio Layer 3 File
 • ogg – Ogg Vorbis Audio File
 • wav – Waveform Audio File Format
 • wma – Windows Media Audio File
FILE AUDIO
 • mp3 – MPEG-1 Audio Layer 3 File
 • wav – Waveform Audio File Format
 • wma – Windows Media Audio File
 • flac – Free Lossless Audio Codec
 • mka – Matroska Audio File
 • ogg – Ogg Vorbis Audio File
 • ac3 – AC3 Audio File
FILE HÌNH ẢNH
 • bmp – Windows Bitmap
 • gif – Graphics Interchange Format
 • jpeg – Joint Photographic Experts Group
 • png – Portable Network Graphics
 • tiff – Tagged Image File Format
 • tga – Truevision Graphics Adapter
 • ico – ICO File Format
 • jp2 – JPEG 2000 image
FILE THIẾT KẾ
 • AI — Adobe Illustrator
 • AVE / ZAVE — Aquafadas
 • CDR — CorelDRAW
 • CHP / pub / STY / CAP / CIF / VGR / FRM — Ventura Publisher — Xerox (DOS / GEM)
 • CPT — Corel Photo-Paint
 • DTP — Greenstreet Publisher, GST PressWorks
 • GDRAW — Google Drive Drawing
 • ILDOC — Broadvision Quicksilver document
 • INDD — Adobe InDesign
 • PSD — Adobe Photoshop
 • MCF — FotoInsight Designer
 • PDF — Adobe Acrobat or Adobe Reader
 • PMD — Adobe PageMaker
 • PPP — Serif PagePlus
 • PUB — Microsoft Publisher
 • QXD — QuarkXPress
 • FM — Adobe FrameMaker
 • SLA / SCD — Scribus
 • DWG — AutoCAD and Open Design Alliance applications, Autodesk Inventor Drawing file
 • EASM — SolidWorks eDrawings assembly file
 • EDRW — eDrawings drawing file
 • EMB — Wilcom ES Designer Embroidery CAD file
 • EPRT — eDrawings part file
FILE NÉN
 • rar – Roshal Archive
 • zip – Zip
 • 7z – 7-Zip
 • tar.gz – TAR GZipped
 • cab – Cabinet
 • jar – Java Archive
 • tar – Tarball

FILE LẬP TRÌNH

 • AHK — AutoHotkey script file
 • APPLESCRIPT- applescript — See SCPT.
 • AS — Adobe Flash ActionScript File
 • AU3 — AutoIt version 3
 • BAT — Batch file
 • BAS — QBasic & QuickBASIC
 • CLJS – ClojureScript
 • CMD — Batch file
 • Coffee — CoffeeScript
 • EGG — Chicken
 • EGT — EGT Asterisk Application Source File, EGT Universal Document
 • ERB — Embedded Ruby, Ruby on Rails Script File
 • HTA — HTML Application
 • IBI — Icarus script
 • ICI — ICI
 • IJS — J script
 • .ipynb – IPython Notebook
 • ITCL — Itcl
 • JS — JavaScript and JScript
 • JSFL — Adobe JavaScript language
 • LUA — Lua
 • M — Mathematica package file
 • MRC — mIRC Script
 • NCF — NetWare Command File (scripting for Novell’s NetWare OS)
 • NUT — Squirrel
 • PHP — PHP
 • PHP? — PHP (? = version number)
 • PL — Perl
 • PM — Perl module
 • PS1 — Windows PowerShell shell script
 • PS1XML — Windows PowerShell format and type definitions
 • PSC1 — Windows PowerShell console file
 • PSD1 — Windows PowerShell data file
 • PSM1 — Windows PowerShell module file
 • PY — Python
 • PYC — Python byte code files
 • PYO — Python
 • R — R scripts
 • RB — Ruby
 • RDP — RDP connection
 • SCPT — Applescript
 • SCPTD — See SCPT.
 • SDL — State Description Language
 • SH — Shell script
 • SYJS — SyMAT JavaScript
 • SYPY — SyMAT Python
 • TCL — Tcl
 • VBS — Visual Basic Script
 • XPL — XProc script/pipeline
 • ebuild — Gentoo linux’s portage package.
Và còn rất nhiều định dạng File khác nữa, chúng tôi xử lý mọi tài liệu và mọi định dạng, kiểu File mà bạn yêu cầu.
Trân trọng cảm ơn và ước mong sẽ có cơ hội được phục vụ Quý khách hàng!
Rate this post