Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Hàn

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Hàn

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự Tiếng Hàn tại Hà Nội và TPHCM Khi thực hiện một số thủ tục hành chính tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài như: đăng ký kết hôn, xin nhận cha, mẹ, đổi bằng lái xe do nước ngoài cấp, xin thẻ thường trú … Cơ quan hành chính Việt Nam sẽ đề nghị người đó phải “Hợp pháp hóa lãnh sự” những giấy tờ/tài liệu có liên… Chi tiết »

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Hàn

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự Tiếng Hàn tại Hà Nội và TPHCM Khi thực hiện một số thủ tục hành chính tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài như: đăng ký kết hôn, xin nhận cha, mẹ, đổi bằng lái xe do nước ngoài cấp, xin thẻ thường trú … Cơ quan hành chính Việt Nam sẽ đề nghị người đó phải “Hợp pháp hóa lãnh sự” những giấy tờ/tài liệu có liên… Chi tiết »

Chứng nhận lãnh sự tiếng Hàn

Chứng nhận lãnh sự tiếng Hàn   “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm… Chi tiết »