Dịch và hiệu đính tiếng Hàn bởi người Hàn bản xứ

Dịch vụ dịch thuật và hiệu đính tiếng Hàn bởi người Hàn bản xứ

Đối với các tài liệu marketing, báo cáo tài chính, hồ sơ doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích tiếp cận thị trường nước ngoài, dịch & hiệu đính bởi người Hàn bản xứ là một dịch vụ rất hữu ích cung cấp bởi Công ty dịch thuật và phiên dịch tiếng Hàn.

Dịch bởi người Hàn bản xứ: một chuẩn mực đáng vươn tới

Trong lĩnh vực dịch thuật, khi bàn đến chiều ngôn ngữ, có hai khái niệm phổ biến là “dịch xuôi” và “dịch ngược”. Dịch xuôi có nghĩa là dịch từ tiếng nước ngoài ra ngôn ngữ mẹ đẻ của người dịch. Dịch ngược có nghĩa là dịch từ ngôn ngữ mẹ đẻ của người dịch ra một thứ tiếng khác không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Ví dụ, một biên dịch viên người Việt dịch văn bản từ tiếng Hàn ra tiếng Việt, đó là dịch xuôi. Nếu anh ta dịch một văn bản khác từ tiếng Việt ra tiếng Hàn, đó là dịch ngược.

Dịch xuôi – hay dịch bởi người bản xứ – là một chuẩn mực đáng vươn tới của ngành dịch thuật, nghĩa là, nếu điều kiện cho phép, tất cả việc dịch thuật văn bản đều nên được thực hiện bởi người nói ngôn ngữ đích (chứ không phải ngôn ngữ gốc) như tiếng mẹ đẻ. Khi đó, bản dịch sẽ đạt được sự trôi chảy và tự nhiên như thể được viết ra ngay từ đầu bởi một người nói tiếng bản xứ, và thông điệp cũng được truyền đạt một cách chân thực và hiệu quả nhất. Đối với các tài liệu marketing được sử dụng cho mục đích tiếp cận thị trường nước ngoài, dịch & hiệu đính bởi người bản xứ là một dịch vụ gần như bắt buộc.

Giải pháp chi phí thấp từ Công ty dịch thuật và phiên dịch tiếng Hàn

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc dịch bởi người bản xứ cũng là một giải pháp phù hợp, do chi phí cao và/hoặc số lượng nhân sự bản xứ hạn chế. Tại Công ty dịch thuật và phiên dịch tiếng Hàn, chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch và hiệu đính bởi người bản xứ, với các giải pháp phong phú, vừa đảm bảo chất lượng bản dịch, vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang một ngôn ngữ khác từ tiếng Hàn

  • Tài liệu sẽ được dịch từ tiếng Việt bởi biên dịch viên người Việt, sau đó bản dịch được hiệu đính lại bởi một biên dịch viên người Hàn bản xứ.
  • Ví dụ: công ty của quý vị cần thực hiện TVC bằng tiếng Hàn để quảng bá đến các khách hàng tại thị trường Hàn Quốc và các nước có Công ty Hàn quốc hoạt động. Công ty dịch thuật và phiên dịch tiếng Hàn sẽ dịch nội dung kịch bản TVC từ tiếng Việt sang tiếng Hàn, sau đó một biên tập viên người Hàn của chúng tôi sẽ hiệu đính lại bản dịch tiếng Hàn này. Kết quả gửi đến quý vị là một kịch bản TVC tiếng Hàn chuyên nghiệp, không có bất kỳ lỗi chính tả hay văn phạm nào, và văn phong tự nhiên như thể được viết ra ngay từ đầu bởi một copywriter nói tiếng Hàn bản xứ – chứ không phải là một người Việt.

Dịch tài liệu từ tiếng Hàn sang một ngôn ngữ khác (không phải tiếng Việt)

  • Tài liệu sẽ được dịch trực tiếp từ tiếng Hàn sang ngôn ngữ mẹ đẻ của biên dịch viên – cũng là ngôn ngữ đích của tài liệu. Nếu cần thiết, bản dịch sau đó được hiệu đính bởi một biên dịch viên khác, cũng là người nói ngôn ngữ đích như tiếng mẹ đẻ.
  • Ví dụ: công ty của quý vị có các tài liệu gốc bằng tiếng Hàn từ công ty mẹ chuyển sang, và công ty quý vị muốn dịch thuật sang tiếng Trung để phục vụ thị trường Hoa ngữ. Quý vị không muốn dịch sang trung gian tiếng Việt để tránh thất thoát / sai lệch ý nghĩa. Đồng thời, quý vị mong muốn bản dịch này phải trôi chảy, tự nhiên và dễ dàng tiếp nhận bởi các khách hàng người Hoa. Như vậy, chúng tôi sẽ giao văn bản này cho một biên dịch viên người Trung Quốc trực tiếp dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Trung. Nếu quý vị có yêu cầu cao hơn nữa, một biên tập viên người Trung Quốc khác sẽ hiệu đính lại bản dịch tiếng Trung trên để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Với mạng lưới cộng tác viên biên dịch trên khắp thế giới, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ dịch và hiệu đính bởi người bản xứ cho hơn 50 ngôn ngữ.

Rate this post