Từ vựng tiếng Hàn về cơ khí

Dụng cụ cơ khí

 1. 펜치: kìm
 2. 이마: kìm cắt dây thép
 3. 몽기: mỏ lết
 4. 스패너: cờ lê
 5. 드라이버: tô vít
 6. 십자드라이버: tô vít múi
 7. 일자 드라이버: tô vít cạnh
 8. 가위: kéo
 9. 칼: dao
 10. 랜치: mỏ lết
 11. 망치: búa
 12. 우레탄망치: búa nhựa
 13. 고무망치: búa cao su
 14. 기아이발: bút kẻ sắt
 15. 파이프렌치: kìm vặn tuýp nước
 16. 파스크립: kìm chết
 17. 임배트: máy vặn ốc tự động
 18. 기리: mũi khoan
 19. 탭: mũi ren
 20. 탭빈유: dầu để bôi mũi ren
 21. 절삭유: dầu làm mát mũi phay
 22. 구리스: mỡ

 

 1. 꾸사리: dây xích cẩu sản phẩm
 2. 파: dây cẩu được kết từ sợi
 3. 야술이 (줄): dũa
 4. 연마석: đá mài
 5. 볼트: ốc vít
 6. 용접봉: que hàn
 7. 사포: giấy ráp
 8. 가본: chổi than
 9. 커터날: đá cắt sắt
 10. 경첩: bản lề
 11. 리머: mũi doa
 12. 각인: bộ khắc (số, chữ)
 13. 마이크로 메타: Panme
 14. 텝 마이크로메타: Panme đo độ sâu
 15. 노기스: thước kẹp
 16. 디지털 노기스: thước kẹp điện tử
 17. 경도계: đồng hồ đo độ cứng
 18. 압축기: máy nén khí
 19. 에어컨: múng xịt hơi
 20. 전단기: máy cắt
 21. 톱날: lưỡi cưa

Các loại máy cơ khí

 1. 드릴: khoan tay
 2. 부루방: khoan tay có giá đỡ cố định
 3. 레디안: khoan bán tự động
 4. 선반: máy tiện tay
 5. 시엔시(CNC): máy tiện CNC
 6. 밀링: máy phay
 7. 프레스: máy đột dập
 8. 보링: máy phay, tiện
 9. 용접: máy hàn
 10. 크레인(휫스트): máy cẩu

각인: bộ khắc(số,chữ)
가위: kéo
고무망치: búa cao su
기아이발: bút kẻ tôn
기리: mũi khoan
구리스: mỡ
꾸사리: dây xích dùng cẩu sản phẩm
경첩: bản lề
경도계: đồng hồ đo độ cứng
경도기: máy đo độ cứng của kim loại
그라인더: máy mài
노기스: thước kẹp
너트: ốc
드라이버: tô vít
디지털노기스: thước kẹp điện tử
드릴: khoan tay
다이앰엔드콘: vật được gắn kim cương dùng để cắt kim loại và dùng để điều chỉnh độ nhẵn của máy mài
롱노즈,니퍼: kìm chỉ có mũi nhọn và lưỡi để cắt đây thép, dây điện
렌치: hình lục giác để vặn bulog, loại bulong vặn trong
리머: mũi doa
레디알: máy bán tự động
망치: búa

몽키: mỏ lết
마이크로 메타: Panme
밀링: máy phay
마이크로: thước tròn
방전가공 시엔시 머신: máy cắt dây EDM CNC
볼트: bulong
보루방: khoan tay có giá đỡ cố định
보링: máy phay,khoan,tiện tổng hợp
사포: giấy ráp
선반:máy tiện tay
스페너: cờ lê
시엔시: máy gia công CNC
십자드라이버: tô vít 4 cạnh
샌딩기: máy thổi lớp mảng bám cơ khí
압축기: máy nén khí
일자드라이버: tô ví 1 cạnh
우레탄망치: búa nhựa
임팩트: máy vặn ốc tự động
야스리: dũa
연마석: đá mài
연마기: máy mài
용접봉: que hàn
용접: máy hàn
에어컨: máy lạnh
자석: nam châm điện
진동로: máy xử lí nhiệt phần thô
절단기: máy cắt
절삭유: dầu pha với nước để làm mát mũi khoan,phay,tiện,ren
칼: dao
커터날: đá cắt sắt
크레인(호이스트): máy cẩu
커터날(카타날): đá cắt sắt
톱날: lưỡi cưa
터닝시엔시머신: máy tiện CNC hệ FAGOR
탭: mũi ren
태핑유: dầu để bôi mũi ren
탭마이크로메타: Panme đo độ
파이프렌치: kìm vặn tuýp nước
펜치: kìm
파스크립: kìm chết
파: vật thẳng cứng dùng để cách điện và nhiệt
프레스: máy đột dập

Rate this post